About Us

About Us
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Contact Info

684 West College St. Sun City, United States America, 064781.

+(528) 456-7592

info@interiar.com

Do You Need Any Help?

My job is to help professionals to achieve their industrial goals whilst having adequate protection along the way.

GET IN TOUCH

Douaneinspecties, een nachtmerrie voor verzenders

Het komt regelmatig voor, pakketten die buiten de Europese Unie worden verzonden (dus ook het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland) worden regelmatig onderschept door de douane ter controle.
Dit kan een algemene controle zijn of een specifieke controle op bijvoorbeeld anti-dumping. Meestal worden zendingen in het land van bestemming pas onderschept door de douane, maar ook in Nederland komt dit regelmatig voor.

Waarom?

Elke vervoerder heeft een eigen inklaringsproces, bij het aanmaken van de zending maken wij de documentatie in orde zodat de inklaring van de vervoerder soepel en probleemloos verloopt.
Op deze documentatie staat vooral vermeld wat er in het pakket zit, de reden hiervan (cadeau, commercieel etc.) de waarde hiervan, het land van herkomst, informatie over de afzender (in 9 van de 10 gevallen zijn wij dit op papier of staan wij vermeld als gemachtigde) en wie de invoerrechten zal voldoen indien van toepassing. (incoterms) Laatstgenoemde leggen wij bijna altijd neer bij de ontvanger omdat dit het meest gebruikelijke is.
Uiteraard kunt u als verzender met ons overeenkomen dat deze door u worden voldaan zodat de ontvanger hier geen omkijken meer naar heeft. Deze invoerrechten brengen wij naderhand bij u in rekening.

Steekproefsgewijs houd de toezichthoudende instantie de stroom pakketten in de gaten, de douane in dit geval. Zendingen van en naar risicolanden worden vaker gecontroleerd dan zendingen naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Dit heeft te maken met de in- en uitvoer van verboden goederen.
Een algemene check door de douane heeft vooral te maken met hoe logisch een zending is, wordt er een televisie verzonden waarvan er maar opgegeven is dat deze een waarde heeft van € 50 dan val je gegarandeerd door de mand.
Het ontvangende land ontvangt te weinig aan BTW omdat de waarde niet klopt, dit is dus absoluut niet toegestaan en wordt bestraft met hoge naheffingen.
Zorg er daarom voor dat de waarde die u opgeeft altijd klopt, bij grote twijfels voeren wij een extra pre-check uit en kunnen wij het tarief nog corrigeren.
Hoe hoger de waarde, hoe hoger de kosten voor de ontvanger zijn. Wij kunnen vooraf geen exacte kosten geven die naderhand in rekening worden gebracht bij u of de ontvanger maar slechts een schatting.
Documenten worden nagenoeg nooit gecontroleerd door de douane, papieren hebben geen economische waarde en kunnen ongestoord door het proces heen. Wij hebben wel de ervaring dat enveloppen naar risicolanden als bijvoorbeeld Irak door de Nederlandse douane gecontroleerd kunnen worden.

Vertragingen

Zendingen die door de douane tijdelijk in beslag worden genomen voor een controle lopen nodeloos vertraging op. De vervoerder heeft op dat moment geen controle meer over de zending en de douane heeft geen tijdslimiet aan de duur van de controle.
Het kan zelfs voorkomen dat zij maar 1x per week of per maand op het betreffende depot langs komen voor de controles. Niemand is daarom gebaat bij deze controles, ondanks dat het helaas noodzakelijk is.

Het enige advies die wij kunnen geven is; zorg dat alle informatie van de zending klopt, liever teveel gegevens dan te weinig. Wees ervan bewust dat er niet gesjoemeld kan worden met de waarde van zendingen.
Meer zekerheid op een zending? Kies dan voor een Express of International Priority zending, deze worden minder snel onderschept dan “Economy” zendingen.

Zending onderschept? We begrijpen de frustratie en irritatie maar wij hebben hier geen invloed op, ook de vervoerder kan vaak niet zien van hoe of wat. Wacht rustig af op een vrijgave.
Wij proberen regelmatig contactmomenten met de vervoerders te houden bij specifieke zendingen maar meer dan dat kunnen wij niet doen. Ook het bellen van de douane heeft geen enkel effect.