About Us

About Us
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Contact Info

684 West College St. Sun City, United States America, 064781.

+(528) 456-7592

info@interiar.com

Do You Need Any Help?

My job is to help professionals to achieve their industrial goals whilst having adequate protection along the way.

GET IN TOUCH

Prijsstijgingen op komst!

Door een schaarste op de grondstoffenmarkt zal van voornamelijk het drukwerk de prijs langzaam gaan stijgen.
De prijsstijging heeft meerdere oorzaken. Allereerst de coronacrisis. Door de lockdowns moesten veel Aziatische leveranciers hun productie tijdelijk afbouwen of zelfs stopzetten. Hierdoor kwam er meer druk te liggen op Europese leveranciers. De vraag naar grondstoffen stijgt terwijl het aanbod afneemt: ze worden schaarser en dus duurder.
Een andere oorzaak is een stijging van de container- en transportkosten. Er is een tekort aan containers voor export van buitenlandse grondstoffen naar Nederland. Containerleveranciers kunnen de snel toegenomen vraag niet aan.
Als gevolg van deze ontwikkelingen verhogen onze leveranciers hun prijzen. Dit is al gaande en zal zich naar alle waarschijnlijkheid de komende tijd verder doorzetten. Wij zullen onze prijzen hierdoor ook moeten verhogen.
Houd de komende tijd dus rekening met prijsverhogingen op onze producten en materialen. Natuurlijk verhogen we alleen daar waar nodig is de prijzen. Dit gaat 1 op 1 om de prijsverhogingen die onze leveranciers doorvoeren.